domingo, 9 de enero de 2011

PRÀCTICA 7: ACTITUDS ROGERIANES I REFLEXIÓ SOBRE "PENSANT EN ELS ALTRES"

INTRODUCCIÓ
Carl Rogers és una de les grans figures de la psicologia humanista o "tercera gran força" la qual es consolida a mitjan S.XX i se centra principalment en el desenvolupament humà que, segons els psicòlegs humanistes, és per defecte, totalment positiu -idea que comparteix amb Maslow tot i haver-hi  petits matisos de deferència-. Rogers, tal i com vaig esmentar en la darrera pràctica, parla de l'autoactualització, és a dir, el que els humans podem arribar a esdevenir essent nosaltres mateixos.
Un tret distintiu d'aquest psicòleg és la coneguda "teràpia no directiva" o, altrament dit, "teràpia centrada en la persona" la qual també fou coneguda com a PCA "Person Centered Approach". El que volia Rogers amb les seves teories era no només arribar a la interacció amb els seus clients, sinó a les interrelacions humanes. La base de la teràpia de Rogers és l'empatia, que era la via de comunicació entre client i terapeuta. Aquesta és la raó per la qual la teràpia rogeriana contrasta amb la freudiana, ja que com bé sabem Freud utilitzava com a mètode de tractament la psicoanàlisi.
Cal dir que la proposta de Rogers va portar molta controvèrsia, ja que la seva manera de dur a terme la teràpia va trencar amb tot el que s'havia fet fins aleshores en l'àmbit psicològic. El que volia Rogers era que el pacient expliqués el que li havia passat i que ell sol fos capaç de resoldre el conflicte i trobar-ne la solució sempre i quan comptés amb l'ajuda d'una persona -mediador- que la comprengués i l'entengués -en aquest cas ens referim  a Rogers-. Rogers va voler dur a terme una teràpia en la qual la idea predominant era la següent: el pacient era qui sabia més d'ell mateix i no l'especialista. Aquesta nova manera de concebre la psicoteràpia va fer que fos un autor molt criticat per la resta de psicoterapeutes, que se sentiren desprestigiats. Però per sobre de tot el que volia Rogers no era més que facilitar les condicions per a un desenvolupament òptim de la persona i no pas donar consells que probablement no serien útils.
El motiu pel qual Rogers anomenava "clients" als seus pacients era perquè ell no creia ser un especialista dels seus pacients, sinó que -com he comentat anteriorment- eren ells mateixos qui tenien la pròpia coneixença de la seva persona, les capacitats per a desenvolupar-se, la suficient saviesa per a créixer i per tant havien d'actuar conseqüentment per a trobar les possibles solucions en el seu interior, però mai essent elements "passius". A més, Rogers va ser qui va començar a introduir càmeres a la seva consulta per a més endavant portar a terme un estudi científic en la psicoteràpia.
 A diferència del seu contemporani i psicòleg humanista Maslow, qui parlava de necessitats a resoldre per a un bon desenvolupament de la persona, Rogers va parlar de les condicions que afavoreixen a la persona a dur a terme la tasca de trobar la solució dels seus problemes interns. És per això que parlà sobre els ambients saludables o facilitadors -ambients que proporcionen factors òptims per al creixement de la persona- i ambients insolubles -ambients desfavorables per a al desenvolupament de les habilitats i qualitats humanes-. Cal destacar que aquests factors es refereixen a tots els àmbits de la vida d'una persona, des de les relacions familiars a les laborals, passant per l'amistat.
Tot i així, segons Rogers existeixen tres actituds que si experimentem ens afavoriran al creixement de la persona i influiran al desenvolupament humà de manera saludable. Aquestes actituds són les anomenades "tres actituds bàsiques" que la persona ha d'experimentar i viure  -sobretot el professional- per a poder atendre a les demandes dels seus pacients -en aquest cas "clients" - i són les següents:
1) Acceptació incondicional: Tractar i acceptar les persones tal i com són més enllà dels prejudicis que en podríem tenir (raça, classe social, estudis, etc). El punt clau d'aquest aspecte és que hem de saber distingir el que fa la persona del que és.
2) Comprensió empàtica: Posar-nos a la pell dels altres, intentar per a uns moments posar-nos al lloc de l'altre per a saber què sent, entendre la seva manera de pensar, els seus arguments. En definitiva, hem d'intentar veure el món tal i com el veu l'altra persona -evidentment hi haurà biaixos considerables-, però per sobre de tot hem d'entendre els significats que l'altre dóna a les coses, entendre'l amb profunditat. Un punt rellevant d'aquest aspecte és que s'han de saber separar les pròpies vivències amb les de l'altra persona de manera que els seus problemes ens afectin ni inhabilitin: el més important és que l'altre tingui la sensació de ser comprès.
Els indis feien servir una expressió curiosa però molt ben trobada per a referir-se a l'empatia, en deien "posar-se els mocassins de l'altre"[1].
3) Autenticitat, congruència i coherència: No és res més que sentir, pensar i actuar sense contradiccions.
UNA MICA MÉS SOBRE CARL ROGERS:
Carl Ransom Rogers va néixer el 8 de gener de 1902 als Estats Units. Va ser un psicòleg que va influir en la història del seu país juntament amb Abraham Maslow amb qui va crear la psicologia humanista, una corrent molt important en el camp de la psicologia.
L'any 1919 Rogers es va inscriure a la Facultat d'Agricultura que més endavant abandonaria per a començar els estudis de Teologia. Per aquest motiu, es traslladà a Xina l'any 1922 per a assistir a una conferència internacional organitzada per la Federació Mundial d'Estudiants Cristians. Durant aquesta estança a Xina, Rogers es va replantejar moltes qüestions de la seva vida la qual cosa el va fer tornar als Estats Units, abandonant els seus estudis anteriors i començant amb estudis de psicopedagogia.
Uns anys més tard, meravellat per la corrent de l"Existencialisme" Rogers publicà el seu primer llibre anomenat The Clinical Treatment of the Problem Child el qual li proporcionà la càtedra de la psicologia clínica.


Retrat de Carl Rogers, un dels fundadors de la Psicologia Humanista.
L'any 1942 va establir les bases de la "Teràpia centrada en el client", una aportació molt important dins la psicologia humanista.
Més endavant, l'any 1944 es traslladà a Chicago on va realitzar la seva teràpia i realitzà investigacions sobre aquesta. A través d'aquesta va escriure un altre llibre Client-Centerd-Therapy on reflecteix clarament el seu pensament.
L'any 1957 va obtenir la càtedra de Psicologia i Psiquiatria i experimentà, a la seva consulta l'anomenada "teràpia centrada en el client" amb pacients psicòtics dels quals va tenir -a través de la seva teràpia- molt bons resultats que més endavant publicaria en el llibre The Therapeutic Relationship and its Impact: A Study of Schizophrenia.
Altres llibres que també marcaren la trajectòria del psicòleg humanista foren: El camino del ser (1980), El proceso de convertirse en persona (1961) i Libertad y creatividad en la educación (1983).
L'any 1987 Rogers va morir a causa d'un atac de cor a l'edat de 85 anys.
Teoria de Carl Rogers:
La teoria de Carl Rogers està formada a partir d'una sola "força de vida" que segons ell és la tendència actualitzant que posseïm tots els éssers humans i que actua a mesura que ens anem desenvolupant. Segons Rogers podem definir-la com a motivació innata que ens permet arribar a tots els nostres potencials fins al seu límit possible. És més, l'ideal màxim de la persona és -tal i com deia Maslow- la satisfacció de necessitats per a realitzar-se. Rogers a més, descriu l'element central de la personalitat que anomena "el sí mateix", és a dir, un conjunt organitzat de les percepcions que té el subjecte d'un mateix. Això juntament amb el que he citat anteriorment és el que ens ajudarà a convertir-nos en persona seguint el model dels psicòlegs humanistes. Per a fer-ho hem d'aconseguir superar diversos passos:
1. Deixar de banda les màscares.
2. Deixar de dir-te interiorment "hauries de..."
3. Abandonar les pressions externes.
4. Valorar el que un pensa i sent.
5. Acceptar les nostres responsabilitats.
6. Saber-nos adaptar als canvis.
7. Assumir la nostra individualitat, és a dir, el que som.
8. Acceptar-nos tal i com som.
9. Acceptar a la resta de persones amb les seves virtuts i defectes.
10. Confiar en un mateix.


Aprendre a acceptar-nos tal i com som, traient-nos la màscara és molt important per a conèixer-nos a nosaltes mateixos i deixar-nos conèixer.

Aquestes són les regles d'or de les quals parla Rogers en el seu llibre El proceso de convertirse en persona que, si superem de manera adequada assolirem de manera satisfactòria.
Cal destacar també que una de les aportacions importants de Roger dins l'humanisme és la divisió de les relacions de la persona: la intrapersonal (relació que establim amb nosaltres mateixos) i la interpersonal (relació que establim amb la resta de persones).  

PRÀCTICA I REFLEXIÓ "DEIXA QUE LA GENT VISQUI EN EL TEU COR":
La pràctica consistia en veure, analitzar i reflexionar sobre el documental emès pel canal 33 (TV3) anomenat "Pensant en els altres". Es tracta d'un reportatge que ha seguit durant tot un any l'ensenyament del senyor Kanamori. Cal destacar que el documental ha obtingut nombrosos premis arreu del món gràcies a la seva tendresa que mostra en l'art d'aprendre però sobretot en l'art de viure.
Els protagonistes d'aquest documental són alumnes de quart de primària d'una escola pública del Japó situada a Kanasawa. El mestre d'aquests alumnes és Toshiro Kanamori, un home que pretén enllaçar aprenentatge amb diversió a través d'actituds rogerianes en les quals predomina en tot moment l'empatia. Kanamori vol mostrar a la resta de gent les emocions que comporta l'aprenentatge i com tenir-ne cura per tal de poder crear "vincles afectius" entre els seus alumnes de manera que tots es respectin, es comprenguin i s'ajudin mútuament. No obstant i això, el que pretén el mestre és que els nens aprenguin per sobre de tot "l'art de viure". Un dels objectius principals del mestre és que els seus alumnes siguin feliços i la clau de la felicitat segons Kanamori és pensar en els altres.

Kanamori portant a terme el seu objectiu: que els seus alumnes siguin feliços.
Per a dur a terme aquest tipus d'ensenyament Kanamori mana als seus alumnes el que ja s'ha convertit en tradició: escriure cartes a la llibreta. Aquestes cartes reflecteixen els pensaments dels nens i nenes de 10 anys. Cada dia, el senyor Kanamori fa llegir a tres alumnes les cartes que han escrit per tal de compartir les emocions i sentiments més profunds amb la resta de companys de classe.
En un moment donat, en Ren -un dels alumnes de la classe- justifica la seva falta a l'escola. El motiu era la mort de la seva àvia. Això fa que molts alumnes s'aixequin per a compartir les emocions que els causa i les experiències semblants que han viscut. Aquí s'observa un dels tres "aspectes bàsics" de Rogers, la comprensió empàtica, és a dir, posar-nos al lloc dels altres. La Mifuyu, una de les nenes de l'aula, explica que se li va morir el seu pare quan tenia tres anys però que mai ho havia pogut dir per por que els altres pensessin que era diferent a la resta d'alumnes.
Això conseqüentment crea un clima d'empatia que personalment crec que és magnífic. El que aconsegueix Kanamori és que no solament els nens empatitzin amb els seus companys sinó que a més, aconsegueix que alguns d'ells exterioritzin pensaments i records desagradables que tenien retinguts davant la classe. S'observa també com la resta de la classe intenta animar a la companya, desfeta pel dolor, a través de gestos i mirades que reconforten fins i tot el que ho veu des de fora la pantalla. L'emoció que tots desprenen és de gran magnitud i alhora fascinant. Crec que el que fa el mestre Kanamori és una feina extraordinària la qual cosa no significa ni molt menys que sigui fàcil, al contrari. És un esforç tant pel mestre com pels seus alumnes. Mentre que ell és el responsable d'animar-los, reconfortar-los i ajudar-los a viure, els nens aprenen una tasca culminant de la seva vida: exterioritzar els sentiments dolorosos, compartir-los amb els altres i sentir-se compresos.
És evident que per a Kanamori l'empatia és la base de les relacions de vincle que s'estableixen a la seva classe, per això defensa la importància d'una frase que trobo realment interessant "deixa que la gent visqui en el teu cor". Com he comentat anteriorment l'objectiu del mestre és fer veure als seus alumnes que de vida només n'hi ha una i que és d'un gran valor, per això és molt important saber expressar la personalitat individual. Kanamori té una recepta per a la felicitat i és la següent: "Cada nen ha d'afirmar els seus punts forts i els dels seus companys i els seus companys han de fer el mateix".
Amb això Kanamori aconsegueix que es creïn forts lligams entre els seus alumnes a la vegada que creixen i es respecten a través de les "tres actituds bàsiques" que defensa Rogers ja que fa que els seus alumnes s'acceptin tal i com son sense prejudicis, tinguin comprensió empàtica i actuïn amb autenticitat, congruència i coherència.
Malauradament, però, una d'aquestes tres "actituds bàsiques" no es compleix del tot entre els seus alumnes. Un dia, Kanamori s'adona que alguns nens i nenes de la seva classe estan essent objecte de burles i crítiques i per tant, decideix posar-hi remei. A Kanamori li preocupa el sentiment de menyspreu que puguin tenir els seus alumnes: "Per què tracteu els vostres amics amb menyspreu?" els pregunta Kanamori. Per primera vegada es veu seriós i molt estricte.
Personalment, crec que molta gent que veu el documental pot pensar que dur a terme un ensenyament d'aquest tipus és anar per la via fàcil, però per a mi és just al contrari. Kanamori, tal i com s'observa, no és un mestre permissiu, sinó que té molt clar com ha d'actuar i què ha de fer en tot moment amb els seus alumnes. Si es porten de manera adequada els recompensa, però si s'esdevé el contrari es mostra realment seriós i molt estricte, tal i com crec que ha de ser. Ser flexible no és el mateix que ser permissiu.
Per aquest motiu Kanamori demana als seus alumnes que pensin en els seus companys "des del fons del cor" per tal de trobar solució al conflicte. Alguns alumnes s'aixequen i parlen sobre el seu comportament però cap d'ells admet que s'ha equivocat o que s'ha comportant de manera errònia. Kanamori els diu que el que fan no és res més que treure's les culpes i els mana escriure cartes a la llibreta reflexionant sobre el seu comportament.
Crec que la solució de Kanamori és molt adequada. La majoria de nens són incapaços de reconèixer els seus errors -i més si és davant dels seus companys-, per això crec que escriure-ho és una bona manera d'exterioritzar-ho per a reflexionar-hi i més endavant parlar-ne amb els companys.
Quan tots es retroben a classe Ayami es mostra dolguda i plorosa perquè ella en algun moment de la seva vida també havia estat objecte de burles del seus companys de parvulari i se sent malament per no haver ajudat a la seva companya que es trobava en una situació semblant.
Més endavant també s'observa un cas que crec que és molt interessant d'analitzar: un alumne ha xerrat durant tota la classe malgrat els advertiments de Kanamori i aquest, coma càstig, l'impedeix provar els rais que havia construït juntament amb els seus companys de classe. Molts d'ells es mostren tristos davant el càstig i protesten. Finalment surt en Yo el qual intenta convèncer al mestre que el que ha fet el seu company no justifica que es quedi sense provar el rai. El nen insisteix i una companya, la Mayuca també surt a defensar-lo i fins i tot plora per a ell. Un altre nen també se solidaritza amb ell i de mica en mica tota la classe. Finalment Kanamori cedeix i felicita a en Yo per com ha defensat al seu company.
Des del meu punt de vista el que volia aconseguir Kanamori era que els companys d'en Yuto fossin capaços de defensar-lo donant els arguments suficientment bons com per a convèncer-lo. Crec que els ha exposat un problema posant-los a prova per intentar veure les seves reaccions, per a veure si són capaços de solidaritzar-se i d'ajudar-se mútuament defensant les seves emocions i sentiments envers el company afectat. Cal destacar que Kanamori  queda totalment sorprès amb la reflexió dels seus alumnes i admet que "molts adults no serien capaços de fer aquesta reflexió" "m'he quedat parat, estic molt sorprès".
Finalment tots proven els rais i en Yuto decideix escriure una carta a la llibreta disculpant-se i donant gràcies als que el van recolzar quan més ho necessitava.
Quan el documental és a punt de finalitzar els nens s'assabenten que una seva companya canviarà d'escola per a motius personals i com que no volen que s'oblidi d'ells decideixen compondre-li una cançó de comiat a través de frases que ha escrit cadascú.

Nena llegint la frase dedicad a la seva amiga que canviarà d'escola.Penso que la iniciativa d'aquests nens és d'admirar, sobretot tenint en compte l'edat que tenen. Amb només el mestre fent-los de mediador durant dos anys han après a ser persones, a ser comprensius i solidaris i implicats amb la resta. A més, són capaços de fer reflexions que alguna gent no aprendria en tota una vida.
Una altra activitat que se'ls proposa als nens un cop realitzat el comiat de la Yuriko és fer un retrat del seu cos i la seva ment. Personalment trobo que està molt bé que els nens reflexionin sobre sí mateixos i siguin capaços de definir-se com a persones, encara que sigui subjectivament. Trobo que és una pràctica que tots hauríem de saber dur a terme.
Finalment, una mala notícia arriba a la classe de quart A. A un dels alumnes, en Tsubasa se li ha mort el pare. Els companys decideixen fer alguna cosa per a animar-lo i busquen idees. Al final decideixen escriure una carta enorme al terra del pati dirigida al pare d'en Tsubasa i la Mifuyu, amb unes lletres tan grans que es puguin llegir des del cel. Per finalitzar, els canten una cançó dient-los que estiguin tranquils, que ells s'encarregaran de donar suport als seus fills.
Realment aquest fragment va ser molt emotiu per a mi. Una idea magnífica que arriba al fons del cor, fet amb una tendresa profunda. Que els nens s'aprenguin a fer costat, a estimar i a reaccionar quan els seus companys han patit una gran pèrdua és d'admirar.
Definitivament, els vincles dels quals parlava Kanamori s'han establert per complet.


Caràcter xinès -explicat per Kanamori als seus alumnes- que significa "abraçar" o "embolcallar" amb un rerefons molt profund, el de tenir cura d'una persona.

CONCLUSIONS:
Per acabar amb l'última pràctica m'agradaria destacar que la ideologia de Kanamori és per a mi un ideal a seguir. Penso que el primer que s'ha de fer abans d'educar a qualsevol persona és ensenyar-li a valorar el que té; tal i com diu Kanamori "de vida només en tenim una i hem d'aprendre a valorar-la". Això significa per a mi tenir uns valors que moltes vegades queden eclipsats per la pressa que tenen molts mestres a l'hora d'ensenyar als seus alumnes la matèria que els pertoca per a l'edat que tenen. Però per a Kanamori el més important de tot és que aprenguin, no només a sumar, restar, llegir, escriure, sinó a compaginar les dues coses: aprenentatge i diversió, sempre amb la jerarquia que els pertoca. Primer és viure, ser feliç i valorar tot el que tenim i ens pertoca i després vénen tota la resta de coses, com ho és l'aprenentatge escolar -això no significa que no sigui fonamental però tot requereix el seu temps i no ens hem de precipitar-.
De fet, l'únic aspecte "negatiu" que trobo al documental és que Kanamori potser vol fer anar massa ràpid a fer aprendre els seus alumnes l'art de viure. És evident que és una persona molt comprensiva però a vegades pot arribar a ser molt dur amb els valors morals. El que vull dir amb això és que crec que per a la maduresa intel·lectual que tenen els nens potser els fa córrer massa. Podria ser que això no fos una cosa negativa ni un defecte seu, potser és que no estic acostumada a veure tanta comprensió i complicitat en una aula d'uns nens i nenes de 10 anys. Podria ser que si tots els mestres actuessin tenint en compte les jerarquies de valors humans tots desenvoluparíem potencials i habilitats que ens poden arribar a sorprendre -com ho són els tres aspectes bàsics de Rogers, dels quals no he deixat d'insistir-, ja que m'atreviria a dir que quasi tots els nens i nenes que són educats sota aquests els assoleixen de manera molt satisfactòria i sorprenent.
No puc evitar plantejar-me què passaria si tots fóssim educats amb aquests valors i crec que el més provable és que es creés una societat més comprensiva, sense violència, on abundés la comprensió i el diàleg. Tot i així crec que és una utopia ja que dur a terme això requereix un gran esforç tant per part del mestre com per part dels aprenents, ja que tenen un llarg camí per a recórrer.  
Pel que fa a la ideologia de Rogers, crec que és realment interessant el fet que ell mateix admeti que no és ni molt menys l'especialista del seu client, sinó que cadascú ho és d'ell mateix i que cada un de nosaltres té la clau per a resoldre els propis conflictes interns. Ell és solament la figura de mediador que ajuda a la persona a trobar aquesta possible solució. Per a mi, el seu posicionament és -a part de molt encertat- humil i innovador, ja que invita a cercar dins un mateix, a fer introspecció de la nostra persona i ser capaços de raonar i trobar les pròpies solucions, ja que els consells de qualsevol altra persona -encara que ens referim a especialistes- per a molt importants i rellevants que siguin són de poca ajuda si no ens els creiem.

BIBLIOGRAFIA:
http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/rogers.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_la_personalidad
http://www.tv3.cat/actualitat/184620546/

VÍDEOS RELACIONATS AMB EL TEMA:
http://vimeo.com/12609462 (Documental "Pensant en els altres")
http://www.youtube.com/watch?v=3yW68OwaDUs&feature=related (vídeo sobre Carl Rogers, que fa un anàlisi de la teràpia del coneixement propi)
http://www.youtube.com/watch?v=YBPaxQmE5SA&feature=related (aquest és un altre vídeo sobre Rogers)
http://www.youtube.com/watch?v=ZBkUqcqRChg (pel·lícula/documental sobre Rogers)[1] El mocassí (l'idioma powhatan, makasin, sabata) [1] és un tipus de sabata masculí de cuir i sola dura. El terme prové del calçat que utilitzaven els nadius americans fabricat de pell sense adobar.martes, 4 de enero de 2011

PRÀCTICA 6: NECESSITATS HUMANES

La psicologia humanista és una "tercera força" important dins la psicologia que sorgeix als anys 40-50 del S.XX.
La psicoanàlisi, juntament amb el conductisme havien estat les dues tendències més importants, tot i que el conductisme derivà al cognitivisme, una manera totalment diferent de concebre la psicologia. El cognitivisme, a diferència del conductisme, tenia en compte les reaccions als estímuls de l'individu el qual té mecanisme mentals de coneixement, de percepció, de memòria i aprenentatge, de manera que la resposta de cadascú es genera diferent segons la persona.
Cal desatacar que aquestes dues corrents -psicoanàlisi i conductisme- posseïen bases molt semblants. Mentre que els conductistes apostaven per la tabula rasa -és a dir, néixer sense cap coneixement previ o innat- els psicoanalistes s'aferraven a la defensa de l'id, altrament dit allò, el qual forma part dels nostres impulsos i al que podem respondre de manera immediata i/o mecànica, sense pensar.
Tot i així, aquests dos models de pensament no acabaven de convèncer al seu públic, el qual argumentava que aquestes teories ignoraven la manera de comportar-se d'un humà, el qual consta de sentiments -alegria, tristesa, realització personal, etc.-. En definitiva, no feien justícia a la persona.
A mitjan segle XX apareix la figura de Maslow, el qual estudia les espècies i es revolta contra els planejaments fets fins aleshores. El psicòleg va elaborar la teoria anomenada Una teoria sobre la motivació humana, publicada l'any 1943 que posteriorment fou ampliada.
L'aportació més rellevant de Maslow dins aquesta obra fou la del desenvolupament teòric de la piràmide de les necessitats, la qual mostra una jerarquia de necessitats humanes, des de les fisiològiques, passant per successives necessitat fins a arribar a la més alta: l'autorealització (punt àlgid de la piràmide segons el psicòleg). Amb aquesta piràmide Maslow mostra com les persones tenim diverses necessitats, les quals, si la persona no satisfà pot arribar a desencadenar una patologia o fins i tot la mort.


Dins l'obra de Maslow anteriorment citada també es troba la teoria de la motivació que Maslow elaborà per tal de distingir les autèntiques necessitats de les falses necessitats.
A través d'aquesta teoria, Maslow va descartar per complet les pseudonecessitats, és a dir, necessitats que ens fan creure que són necessàries quan en realitat no ho són. Els principals difusors d'aquestes falses necessitats són sens dubte els anuncis publicitaris els quals algunes vegades s'ajuden de missatges subliminals. La conclusió és doncs, que si aquestes pseudonecessitats no es satisfan, la persona no patirà ni una patologia ni cap mort, simplement perquè no són necessitats autèntiques.
Cal destacar també que Maslow té similituds amb Carl Rogers -psicòleg que juntament amb Maslow fundà la psicologia humanista- pel que fa a certs pensaments, com per exemple, la tendència innata que tenim els humans de desenvolupar-nos. Un fet a destacar és que aquests dos psicòlegs creien que tot ésser viu té capacitats de desenvolupar-se de manera positiva, bona.
Dins els plantejament de cada un dels dos psicòlegs cal destacar també algunes diferències que ajudaven a complementar-se mútuament. Maslow parlava de la tendència a l'autorealització -paraula que per a ell significava tenir una vivència plena, viscuda desinteressadament la qual si s'assoleix et porta a una vida més humana, que  convida a buscar respostes dins un mateix, assumint les pròpies responsabilitats -. Rogers en canvi, parlava de la tendència dels humans cap a l'autoactualització, és a dir, ser el que podem arribar a ser, essent nosaltres mateixos, convertint les nostres capacitats en actes. També opina, a diferència de Maslow, que per a una important teoria de la personalitat no sempre cal satisfer motivacions puntuals esmentades per Maslow com el sexe, el poder, els diners, etc. Per a Rogers, l'home es mou per la seva tendència a ser i a desenvolupar-se que es manifesta de manera distinta a cada persona. Un exemple clar que conté les idees rogerianes anteriorment esmentades és la de la metàfora referida a la patatera. Rogers deia que la tendència que té aquesta planta és a créixer, a desenvolupar-se malgrat que les condicions siguin inhòspites. A més però, afegirà que la relació amb els altres -en aquest cas amb l'ambient que la condiciona- pot afavorir més o menys en el seu desenvolupament. Evidentment, si l'ambient és nodridor, assolellat i conté les característiques necessàries per a un bon desenvolupament, la patatera creixerà més ràpidament i millor. Si apliquem aquesta teoria als humans, ens adonarem que el que diu Rogers és que si tenim una molt bona relació amb la gent que ens envolta i ens sentim còmodes, això ens enriqueix en el nostre creixement, el qual pot arribar a ser òptim.

Maslow afegeix alguna cosa més a l'ambient proposat per Rogers, ja que creu que no només l'ambient físic ajuda al desenvolupament de la persona, sinó que aquesta ha de tenir també un bon equilibri psicològic, espiritual, la qual cosa farà que la seva evolució sigui favorable o desfavorable.
L'home segons porta la llavor -essència- del que pot arribar ser i a esdevenir, una essència positiva si la persona satisfà de manera factible les seves necessitats, com les de ser altruista, bondadós, generós i, en definitivament, té una bona relació amb els altres.
Si les persones no es comporten d'aquesta manera, segons Maslow, és fruit d'una o més insatisfaccions humanes, ja que aquests comportaments no formarien part de la naturalesa de l'essència humana, en definitiva, no concorden amb el model humanista. Quan hi ha una insatisfacció de necessitats que per a una persona són la seva base fonamental, Maslow afirma que es produeix una insatisfacció massiva que pot portar a l'humà al suïcidi. Per aquest motiu Maslow busca tècniques humanistes i d'atenció per a cercar mecanismes que puguin ajudar a les persones a satisfer les necessitats.
Amb tots els arguments de Maslow queda palès que el seu model era teòric però totalment basat en la pràctica.

UNA MICA MÉS SOBRE ABRAHAM HAROLD MASLOW I LA JERARQUIA DE LA PIRÀMIDE DE LES NECESSITATS:
Abraham Harold Maslow, nascut a Nova York va ser un psicòleg conegut com a principal difusor de la psicologia humanista, corrent psicològica que defineix la tendència humana cap a un equilibri cerebral, el qual portarà a una bona salut mental. Aquesta salut psíquica segons Maslow es mostra en processos continus de recerca de l' autorealització.  A més, destacà com a capdavanter de la psicologia transpersonal[1].
Maslow va escriure llibres sobre la motivació i la realització humana, els quals tingueren una gran repercussió. Alguns d'aquestes són: Motivación y personalidad  -on presenta la teoria de la motivació-, El hombre autorealizado -on aprofundeix més sobre el tema- i La personalidad creadora.
Per a dur a terme la teoria de la motivació, Maslow va estudiar els éssers humans però li calia aprofundir en les que presentaven característiques més humanes. Els trets característics d'aquestes persones eren els següents: no s'evadeixen, són optimistes, tenen sentit de l'humor, etc. Per a ell tot el conjunt d'aquests trets de la personalitat eren propis de les persones autorealitzades. Amb aquesta recerca Maslow i en conjunt tots els psicòlegs humanistes es desmarcaren de Freud, ja que el que feien era estudiar la part lluminosa, positiva dels éssers humans. Freud en canvi, n'estudiava la part fosca per a arribar al trauma que aquesta havia patit.
Si aprofundim en la Teoria de la motivació humana, la qual engloba la Piràmide de Maslow, veurem com les necessitats que aquest tracta estan jerarquitzades -com he comentat anteriorment- i es divideixen en cinc nivells. Els quatre primers nivells es poden agrupar com a "necessitats de dèficit" (deficit needs o D-needs) i el cinquè es denomina "autorealització", "motivació de creixement" o "necessitat de ser", anomenades també being needs o B-needs. La diferència entre necessitats de dèficit i la necessitat d'autorealització és que les primeres poden arribar a ser satisfetes, mentre que la segona ha de mantenir-se contínuament.
La jerarquia es basa de manera que les necessitats més elevades -psicològiques i espirituals- es van adquirint a mesura que s'adquireixen les inferiors -fisiològiques. Si es produeix un creixement d'aquestes això donarà lloc a l'ascendència de la piràmide. En el cas que ens trobem davant de capacitats regressives, aquestes baixaran de nivell jeràrquic. Segons Maslow, la piràmide consta de:
·      1. Necessitats fisiològiques (base de la piràmide): Són necessitats, com ve diu el seu nom, de contingut fisiològic bàsic per a mantenir la homeostasis (conjunt de fenòmens d'autoregulació que proporcionen constància en les propietats internes de l'individu). Dins d'aquestes i trobem:  respirar, menjar, beure aigua, dormir, sexe, descansar, mantenir la temperatura corporal i l'equilibri, excretar, evitar el dolor etc. Molts futurs comportaments d'aquestes persones venen donats per la satisfacció d'aquestes necessitats. Si hi ha hagut una satisfacció de necessitats el comportament humà s'orientarà cap al creixement o la mancança de la persona.

Segons Maslow a vegades les necessitats van i vénen. Per exemple, menjar dura uns minuts però l'hem de preservar per tal que es pugui anar satisfent. La respiració, en canvi, l'hem de mantenir constantment per sobreviure, la qual cosa demostra que aquesta necessitat dura tota la vida.

·      2. Necessitat de seguretat: Aquestes necessitats sorgeixen quan les fisiològiques es mantenen equilibrades. Les necessitats principals d'aquest nivell són les de sentir-se segur físicament (tenir bona salut) i mentalment. Saber que tenim feina, recursos per avançar, una bona moralitat, estabilitat familiar, de propietat privada (el nostre propi espai on viure) ens ajuda a estar més segurs de nosaltres mateixos.
El fet de tenir una imatge interior segura del que passarà en un futur pròxim ens dóna seguretat, confiança, confort, etc. Si no fos així ens sentiríem dèbils, intranquils.

·      3. Necessitat d'amor i pertinença : Aquestes necessitats estan relacionades amb el desenvolupament afectiu de l'individu. L'ésser humà, per naturalesa sent la necessitat de relacionar-se amb el món que l'envolta, ser part d'un grup, una comunitat, agrupar-se en famílies. Algunes de les necessitats bàsiques d'aquest nivell són: l'amistat, l'afecte, l'amor, els amics, la família, la intimitat sexual -necessitat de sentir-nos integrats dins un grup-,etc. Dins aquest nivell també trobem els rituals iniciàtics on la persona està disposada a sotmetre's a diversos ritus per tal de formar part d'un grup. Aquests poden ser tan fumar, vestir-se d'una manera determinada, dur un pentinat semblant a la resta del grup, etc. Tot això no és res més que una expressió de pertinença d'un grup. A vegades no té perquè ser un grup d'amics, també pot ser un sentiment d'identitat nacional que ens desencadena un esperit de pertinença), d'amor, és a dir tenir la sensació que som especials per alguna persona a aquest món ja sigui per la nostra parella o certs amics i amigues. Això demostra l' importància que és tenir amics per les persones, ja que és una necessitat que tots tenim.
      Si el sentiment de pertinença no se satisfà, segons Maslow podem desenvolupar trastorns de personalitat: trastorn obsessiu compulsiu, ansietat, etc. És a dir, tots els trastorns psicològics van estretament lligats amb les necessitats jerarquitzades.
     
         

·     4. Necessitat d'autoestima: Dins aquest nivell Maslow descriu dos tipus de necessitats d'estima, una d'alta i una altra de baixa.

L'estima alta consisteix en respectar-se i confiar en un mateix; sentir-se competent, independent i lliure. L'estima baixa, en canvi, consisteix en el respecte per part de la resta de persones, de les quals esperem atenció, estima, reconeixement, reputació, etc.

Si es produeix una manca d'aquestes necessitats, sorgeix una baixa autoestima i complex de sentir-se inferior envers els altres.


·  5. Necessitat d'autorealització: Aquest últim nivell és una mica diferent dels anteriors. Aquí s'inclouen les necessitats més elevades, que es troben al punt    àlgid de la jerarquia. Si se satisfan trobem sentit a la vida a través del desenvolupament del potencial quan realitzem una activitat. Per arribar a aquest nivell cal haver superat i completat els nivells anteriors.
En aquest punt realitzem el màxim del nostre potencial tot construint un sentit havent adquirit pel camí un plus addicional per arribar a experiències cimeres,           és  dir moments de plena felicitat on la persona se sent a gust amb el món que l'envolta. Les persones autorealitzades han tingut al llarg de la vida múltiples experiències cimeres i si alguna necessitat puntual no se satisfà, la persona no deixa de tenir experiències cimeres.

Cal destacar que dins aquests nivells -tot i estar jerarquitzats segons les necessitats humanes- a vegades es produeixen excepcions i passen a davant les  necessitats psicològiques i/o espirituals per davant de les fisiològiques. Aquest seria un bon exemple de malalties com l'anorèxia en ja que en aquest cas les necessitats psicològiques passen per davant de les de primer ordre (fisiològiques).
En parlar de persones autorealitzades, Maslow en considerà unes quantes de conegudes que creia que complien tots els criteris necessaris. Algunes d'elles eren: Albert Einstein, Mahatma Gandhi, William James, entre d'altres. Entre aquestes persones Maslow hi trobà una sèrie d'habilitats i qualitats. Eren persones que estaven centrades en la realitat que els tocava viure, sabien afrontar els problemes gràcies a la capacitat de trobar solucions. A més, amb la resta de gent eren persones que necessitaven el seu espai privat i íntim, independents de la corrents socials dominats, amb idees pròpies, inconformistes, amb sentit de l'humor (capaç de riure's d'ells mateixos), s'acceptaven a ells i a la resta de persones de manera natural, sense aprofitar-se d'ells. A més, demostraven ser creatius i originals amb tendència a viure intensament les experiències que se'ls presentaven.  
Això per a Maslow era arribar al potencial màxim denominat PNL (programació neurolingüística). A través d'aquesta programació neurolingüística s'estudien els processos mentals per tal d'obtenir un model formal i dinàmic del funcionament de la ment humana. Aquests estudis van directament relacionats amb la conducta humana i el llenguatge.

 
PRÀCTICA:
En relació als comportaments orientats a la satisfacció de necessitats autèntiques referents a les esmentades per Maslow, se'ns va proposar que analitzéssim cada una d'elles i en trobéssim un comportament constructiu, destructiu i fallit. Un comportament destructiu és aquell que s'orienta a satisfer unes necessitats de manera que nosaltres hi sortim guanyat i els altres també. Pel contrari, un comportament destructiu és aquell que satisfà temporalment una necessitat però en podem sortir perjudicats tan nosaltres com la resta. Per últim, els comportaments fallits són aquells que no assoleixen satisfer l'objectiu de la necessitat.
La pràctica la vaig realitzar juntament amb la Vicky Guarinos i la Lourdes Manresa i vam arribar als següents exemples:

1-Necessitats fisiològiques: A una persona li agrada molt menjar.

-> Comportament constructiu: Preparar un àpat per a tota la família.

-> Comportament destructiu: La persona en qüestió només es prepara el menjar per a ella mateixa sense tenir en compte els altres.

-> Comportament fallit: Per a no engreixar-se, buscar alternatives que no el/la nodreixen, com ara només veure aigua o menjar xiclet, que podria portar a l'anorèxia.

2-Necessitat de seguretat: Una persona viu a un barri conflictiu.
-> Comportament constructiu: Posar una alarma a casa per protegir-se i resguardar els que viuen amb ell/a.

-> Comportament destructiu: Marxar de casa -persona referent per a la resta- sense dir res i deixar sola a la resta de la família, tristos i sense diners. Fins i  tot a la llarga els nens de la família podrien desencadenar un trauma.

-> Comportament fallit: Presentar actitud agressiva amb totes les persones del barri que li resulten sospitoses.

3- Necessitat d'amor i pertinença: Una persona arriba a un lloc on no coneix a ningú. Ex: universitat
-> Comportament constructiu: Ser sociable i intentar fer amic, interessant-se per la resta.
-> Comportament destructiu: Fer veure que és una persona que en realitat no és, "posar-se una màscara" per agradar als altres. El que aconsegueix és mostrar una persona que no és i fer-se mal a sí mateix.
-> Comportament fallit: A més de mostrar una persona que no ets, no has agradar a  la resta de la gent i no has aconseguit fer amics.
4- Necessitat d'autoestima: Ser fill/a d'una família que té problemes socioeconòmics i familiars i sentir-se desprotegit i ignorat.
-> Comportament constructiu: Ajudar a resoldre els problemes familiars per a sentir-se útil i competent. Ex: treballar per a dur un sou més a casa.
-> Comportament destructiu: Escapar-se de casa per a cridar l'atenció als pares i fer-los veure que se sent malament perquè no li fan cas.
-> Comportament fallit: Suïcidar-se (no veure escapatòria al problema i arribar a l'extrem).

5- Necessitat d'autorealització: Et demanen fer un projecte a la feina.
->Comportament constructiu: Realitzar-lo molt bé i com a conseqüència t'ascendeixen.
-> Comportament destructiu: Robar la idea del projecte a un company de feina i fer-lo passar per teu.
-> Comportament fallit: El cap de la feina diu que el projecte que has fet no era el que ell demanava.

REFLEXIÓ:
Personalment trobo que la piràmide de Maslow és un molt bon exemple il·lustratiu del que són les nostres necessitats però pel que fa al meu punt de vista, és evident que aquestes canvien depenent de la persona. Algunes poden donar més importància a les del centre que a les de la base -tot i ser fonamentals per a l'existència-. Penso que tenir persones que t'asseguren un vincle afectiu i càlid en alguns moments pot ser molt més important que no les necessitats fisiològiques.
Si ens fixem en l'exemple proposat per Harlow ho veurem clar. Harlow va voler fer un experiment amb ximpanzés el qual pretenia demostrar què era més important per a les cries, si l'amamantació o l'escalf. Per a fer-ho, Harlow va fabricar unes mares de ferro, evidentment rígides i fins i tot doloroses perquè proporcionessin llet a les cries. A la vegada, va elaborar unes mares de felpa que donaven calidesa i escalf a les cries.
La conclusió que va treure Harlow d'aquest experiment va ser que, quan era necessari, les cries s'anaven a alimentar però immediatament després d'haver-se satisfet la necessitat fisiològica, aquestes anaven a buscar refugi i seguretat amb les mares de roba. En total es va calcular que aproximadament un 90% de temps les cries se'l passaven amb les segones mares esmentades.

Experiment de Harlow amb mares de felpa i mares de ferro.
El que vull dir amb tot això és que a vegades no existeixen jerarquies, sinó que aquestes no fan res més que complementar-se -sense quasi bé ordre aparent- entre elles a mesura que avança el nostre desenvolupament. Com bé deia Maslow, cada nivell se supedita a l'altre fins arribar a l'autorealització, però pel camí ens podem trobar moltíssimes variants d'aquesta piràmide que també dependran de la persona i el seu caràcter.
Tot i així penso que la piràmide de Maslow està molt ben aconseguida i que reflecteix molt bé algunes de les necessitats vitals per a la supervivència dels humans que moltes vegades, potser pel fet de ser més personals i psicològiques, poden passar més desapercebudes.
Crec que aquests valors també s'haurien de tenir molt en compte en l'educació dels nens i nenes a les escoles. Moltes vegades els nens/es no rendeixen però això, des del meu punt de vista, això sempre tindrà un motiu o una explicació. Potser el nen/a que no és capaç de fer amics no té perquè ser insociable; la causa del seu comportament podria venir donada per una manca de seguretat -ja sigui familiar i/o pròpia- per a poder creure que és capaç de fer amics i relacionar-se sense problemes amb l'altre gent. Però aquestes manques de necessitats més o menys bàsiques no només tenen perquè estar orientades cap l'amistat. Si a un nen o nena no li surt bé alguna assignatura també podria ser per l'influència negativa que li han creat els companys de classe, tutors o professors i que al final, per manca d'autoestima ha acabat creient que és no és bo en allò. I els nens/es que se'ls etiqueta de "dolents"? Moltes vegades, aquests nens/es a més de no tenir suficient atenció també han arribat a creure's que són dolents per les vegades que ho ha arribat a sentir ja sigui a l'escola a casa o a qualsevol activitat extraescolar.
En definitiva, el que vull dir amb tot això és que en alguns aspectes discrepo amb l'ordenació dels valors i/o necessitats defensades per Maslow però crec que són bàsiques per a un sa i bon desenvolupament de la persona humana.

BIBLIOGRAFIA:
http://books.google.com/books?id=8wPdj2Jzqg0C&printsec=frontcover&dq=motivacion+y+personalidad+de+maslow&source=bl&ots=FYj-VuUoel&sig=d3nSnY_ALECRRJSsk3vPx5Qbdfo&hl=en&ei=79oVTfOyGZC38QO4_bSCBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
[1] La psicologia transpersonal tracta de l'estudi dels potencials més elevats de la humanitat i del reconeixement, comprensió i actualització dels estats de consciència unitius, espirituals i transcendents. (Lajoie i Shapiro, 1992: 91).